Nowości

Światowy Dzień Turystyki 2022

“Pomyśl o przyszłości” to tytuł wybrany na Międzynarodowy Dzień Turystyki 2022.

Trzy kluczowe słowa opisujące zmiany, które chciałbyś zobaczyć w turystyce w przyszłości.

Kluczowe słowa, które przychodzą na myśl, gdy myślimy o turystyce przyszłości, to:

#ANALIZA

#ROZWÓJ

#ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Koniecznie musimy przeanalizować proces obsługi turystów w recepcji, zarówno na poziomie strukturalnym, jak i terytorialnym. W tym procesie sukces będzie wynikał z jakości i elastyczności w zakresie obsługi turystów. Po tej analizie konieczne będzie wprowadzenie zmian, pozyskanie narzędzi i zbudowanie kanałów dostosowanych do obecnych czasów oraz nowych języków technologicznych lub analogowych.

Dostosowanie obsługi turystów do zmieniających się warunków poprzez odpowiednie szkolenia i budowanie nowych narzędzi będzie kluczowe w tym procesie.


Ludzie i planeta znajdują się w centrum każdej propozycji na rzecz bardziej zrównoważonej społecznie i środowiskowo przyszłości.

Jakiego rodzaju szkolenia są Twoim zdaniem potrzebne, aby podnieść świadomość pracowników i agentów turystycznych w tego rodzaju kwestiach? W jaki sposób BiHoliday proponuje to zrobić na poziomie szkolenia?

SZKOLENIE JEST TERAZ NIEZBĘDNE, ALE METODA STANDARDOWEGO SZKOLENIA MUSI SIĘ ZMIENIĆ, ABY UCZYĆ WRAŻLIWOŚCI NA ZMIANĘ KULTUROWĄ.


Turystyka stanowi podstawę Agendy 2030 Wspólnoty Europejskiej

Dokładnie w punktach 1 “Zero ubóstwa”, 5 “Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet”, 8 “Godne warunki pracy i wzrost gospodarczy”, 10 “Zmniejszenie nierówności”.

Jak bardzo, Twoim zdaniem, rola instytucji oraz terytorium krajowego i międzynarodowego powinna stać się siłą napędową przedsiębiorstw turystycznych?

Jeśli przez pomoc rozumiemy przywrócenie wartości wszystkim zawodom związanym z tą niezwykłą branżą, jaką jest turystyka, zdecydowanie jest to bardzo ważne. Ludzie, którzy pracują dla innych ludzi, dla ich czasu wolnego, dla ich rodzin, dla ich emocji. A jeśli to wszystko jest prawdą – a jest – potrzebna jest polityka, która nie poprzestanie tylko na dobrych intencjach i proaktywnej agendzie 2030, ale zapewni projekt łączący kraje i narody na rzecz turystyki. Pozwoli to cieszyć się naszym krajem i naszymi propozycjami turystycznymi, ponieważ można w nim zarówno żyć, jak i go odwiedzać.

Wewnątrz i na zewnątrz naszych ośrodków

Jakie działania są potrzebne dla ośrodków BiHoliday, aby określić nowy sposób widzenia turystyki na przyszłość?

Nie chcę zabrzmieć pochopnie, ale odpowiedziałbym jednym słowem: DIALOG między stronami oraz między krajami a instytucjami. Bez konfrontacji żadne działania nigdy nie zakończą się sukcesem, a w pojedynkę naprawdę nigdzie nie zajdziemy.


Turystyka i metaverse

Czy uważasz, że nowe wyzwania cyfrowe mogą przynieść nowy sposób wyboru idealnych wakacji? Jeśli tak, to w jakim momencie? (przed kliknięciem rezerwacji, w czasie pobytu czy po pobycie?)

Jest to wspaniała okazja, ale jak wszystko inne, może być wspaniałą okazją tylko wtedy, gdy zostanie dobrze wykorzystana. Dałoby to możliwość odkrycia naszych ośrodków przed rezerwacją oraz przywróciłoby wspomnienia po pobycie. Uważam, że przeżywanie wakacji w rzeczywistym świecie… w zapachach, kolorach i relacjach, które mogą zapewnić tylko “fizyczne” wakacje, powinno pozostać wartością, której nie można się wyrzec dla żadnego świata, choćby najwspanialszego, ale nie rzczywistego.