INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA.

Industrial Projects d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka (u nastavku “Voditelj obrade”), objavljuje sljedeće informacije za Ispitanike, sukladno evropskim i hrvatskim odredbama o zaštiti podataka.

Ove informacije služe kao nadopuna pravila korištenja web stranice s ciljem informiranja Korisnika o načinu na koji će Voditelj obrade koristi podatke unesene u ovaj kontakt obrazac, stoga vas pozivamo da se upoznate s našom politikom privatnosti.

Ciljevi i pravna osnova obrade podataka

Prijavom na ovu uslugu, Industrial Projects d.o.o. će obrađivati sakupljene osobne podatke za slanje putem e-maila newslettera s informacijama o vlastitim proizvodima ili uslugama, ponudama ili pozivnicama za sudjelovanje na događanjima na kojima će Voditelj obrade prisustvovati. Pravna osnova sastoji se od potrebe za postizanjem prethodno navedenih ciljeva.

Razdoblje čuvanja podataka

Voditelj obrade će obrađivati podatke do isteka usluge ili eventualnog zahtjeva za otkazivanjem usluge, ako se zatraži prije isteka usluge.

Pružanje osobnih podataka i posljedice odbijanja

Pružanje podataka je izborno, ali odbijanje pružanja istih onemogućuje prijavu na ovu uslugu.

Opseg prijenosa podataka i kategorije primatelja

Voditelj obrade neće prenositi podatke, ali ih namjerava priopćiti internim osobama ovlaštenima za obradu u skladu s njihovim dužnostima te stručnjacima, društvima i trećim osobama koje provode aktivnosti outsourcinga te su kao takvi ovlašteni za  obradu podataka putem posebnog ugovora ili drugog pravnog akta.

 

Prenošenje podataka trećim zemljama i/ili međunarodnim organizacijama

Osobni podaci se neće prenositi neeuropskim trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.

Prava ispitanika 

Ispitanik ima pravo otkazati ovu uslugu u svakom trenutku te može zatražiti od Voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima, ispraviti ih ako su netočni, zatražiti uklanjanje ili ograničavanje obrade ako je primjenjivo te ima pravo na prijenos podataka. 

Za ostvarivanje svojih prava, Ispitanik može koristiti obrazac dostupan ovdje te ga proslijediti Voditelju obrade na sljedeću adresu: privacy@biasuzzispa.com. Ispitanik ima i pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu, talijanskoj Agenciji za zaštitu podataka (www.garanteprivacy.it).

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA.

Industrial Projects d.o.o., kao voditelj obrade osobnih podataka (u nastavku “Voditelj obrade”), objavljuje sljedeće informacije za Ispitanike, sukladno evropskim i hrvatskim odredbama o zaštiti podataka.

Ove informacije služe kao nadopuna pravila korištenja web stranice s ciljem informiranja Korisnika o načinu na koji će Voditelj obrade koristi podatke unesene u ovaj kontakt obrazac, stoga vas pozivamo da se upoznate s našom politikom privatnosti.

Ciljevi i pravna osnova obrade podataka

Voditelj obrade obrađuje podatke sa sljedećim ciljevima:

  1. odgovoriti na zahtjeve upućene putem ovog obrasca, primjerice za dobivanje informacija o vlastitim proizvodima ili uslugama (uključujući slanje brošure, kataloga i/ili drugih informativnih materijala društva), za dobivanje ponude itd.: u tom slučaju se ne traži privola jer je obrada podataka nužna za ispunjenje takvih zahtjeva;
  2. koristiti adrese Ispitanika (e-mail adrese) za provođenje anketa o mišljenju i zadovoljstvu, najavu tržišnih informacija o vlastitim proizvodima i uslugama, ponudama i pozivnicama na događajima u kojima će Voditelj obrade sudjelovati: za postizanje ovih ciljeva potrebna je izričita privola Ispitanika koja se može dati i povući i za samo neke od navedenih aktivnosti na niže navedenu e-mail adresu;

 

Razdoblje pohrane podataka

Voditelj obrade namjerava obrađivati podatke po sljedećim vremenskim kriterijima:

  • za zatraženu informaciju, podaci će se obrađivati za vrijeme potrebno za pružanje informacije; a za zatraženu ponudu, podaci će se obrađivati najviše dvostruko duže od razdoblja valjanosti ponude, osim u slučaju duže pohrane potrebne za rješavanje eventualnog spora;
  • za postizanje ciljeva iz točke 2), podaci se obrađuju na razdoblje od dvadeset i četiri mjeseca od zadnje komunikacije, neovisno o kanalu kroz koji je ostvarena; Ispitanik može povući privolu ili prigovoriti obradi u svakom trenutku; 

Pružanje osobnih podataka i posljedice odbijanja 

Pružanje podataka za postizanje ciljeva iz točke 1) je nužno pa odbijanje pružanja dijela podataka ili podataka u cijelosti može spriječiti Voditelja obrade u postizanju navedenih ciljeva. Pružanje podataka za postizanje ostalih ciljeva je izborno: u slučaju odbijanja, Voditelj obrade neće moći izvršiti odgovarajuće aktivnosti, ali će biti ovlašten za postizanje ciljeva iz točke 1).

Kategorije primatelja

Voditelj obrade neće prenositi podatke, ali ih namjerava priopćiti internim osobama ovlaštenima za obradu u skladu s njihovim dužnostima te društvima za informiranje u komercijalne svrhe, factoring, savjetovanje, poduzetničkim udrugama i/ili organizacijama, uslužnim stručnjacima ili društvima te privatnim i javnim ustanovama i u svrhu inspekcija i provjera.

Budu li takvi primatelji obrađivali podatke za Voditelja obrade, bit će ovlašteni za  obradu podataka putem posebnog ugovora ili drugog pravnog akta.

 

Prenošenje podataka trećim zemljama i/ili međunarodnim organizacijama

Osobni podaci se neće prenositi neeuropskim trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.

Prava ispitanika 

Ispitanik ima pravo zatražiti od Voditelja obrade pristup svojim osobnim podacima, ima pravo na ispravak netočnih podatak, na uklanjanje ili ograničavanje obrade ako je primjenjivo, na prigovor ako se temelji na legitimnom interesu Voditelja obrade te na prijenos osobno pruženih podataka samo ako su predmet automatske obrade temeljene na privoli ili sporazumu. Ispitanik ima i pravo na povlačenje privole dane za postizanje ciljeva obrade koji istu traže, ne dovodeći pritom u pitanje zakonitost obrade provedene do trenutka povlačenja privole.

Za ostvarivanje svojih prava, Ispitanik može koristiti obrazac dostupan ovdje te ga proslijediti Voditelju obrade na sljedeću adresu: privacy@biasuzzispa.com. Ispitanik ima i pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu podataka (www.garanteprivacy.it).