Cijene i dostupnost

Prije odabira datuma, provjerite odredbe i uvjete rezervacije koji se odnose na minimalni boravak za 2024. godinu.
Sezona 2024: 22 tra. - 14 lis.
PeriodMin number of nights
VILLA BEACH and MOBILE HOME BRIONI BEACHod 22/04 do 15/065 noćenja
od 15/06 do 07/097 noćenja*
od 07/09 do 14/105 noćenja
B&B SOBE, MOBILNE KUćE and HOLIDAY HOMESod 22/04 od 18/052 noći
od 18/05 do 15/063 noći
od 15/06 do 13/075 noći
od 13/07 do 31/087 noći*
od 14/09 do 14/102 noći
*od subote do subote.

Parcele imaju različit minimalni boravak od gore navedenog

Odlasci na parcelama su do 12 sati a u smještajnim jedinicam i mobilhome-ima do 10 sati.

U slučaju različitih potreba, kontaktirajte nas ispunjavanjem obrasca u nastavku.

Privacy Policy

Politika privatnosti o obradi podataka koju vrši industrial project d.o.o.

Dobrodošli na web stranicu Industrial Project d.o.o.

Na ovoj stranici pružamo informacije u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 („GDPR“) o obradi osobnih podataka.

 1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), sa sjedištem u Fažana u ulici Dragonja 115 (HR), koji se može kontaktirati za pitanja koja se tiču zaštite osobnih podataka na e-mail adresu privacy@bivillage.com. Kako bi svojim korisnicima ponudila širi i cjelovitiji asortiman turističkih usluga, tvrtka Industrial Project d.o.o. sklopila je komercijalne ugovore s tvrtkom Biasuzzi S.p.A. – divisione turismo (u daljnjem tekstu “Zajednički voditelj obrade podataka”), sa sjedištem u Ponzano Veneto (IT) u Via Morganella Ovest 55, s kojom dijeli osobne podatke za upravljanje „BiCard“ programom prikupljanja bodova i za marketinške aktivnosti usmjerene na promociju svojih turističkih usluga. U obavljanju navedenih aktivnosti, tvrtke Industrial Project d.o.o. i Industrial Project d.o.o. djeluju kao Zajednički voditelji obrade podataka (u sljedećoj politici privatnosti, kada se koristi pojam „Zajednički voditelji obrade podataka“, on će se odnositi na Industrial Project d.o.o. i Industrial Project d.o.o.). U skladu s odredbama čl. 26. GDPR-a (Opća uredba o zaštiti podataka), tvrtke su sklopile sporazum kako bi regulirale svoje uloge i odgovornosti prema subjektima obrade podataka, čiji se izvadak može zatražiti od Industrial Project d.o.o. na gore navedenim adresama.

 1. Područje primjene politike privatnosti

Ova politika privatnosti opisuje postupke koje je usvojio Voditelj obrade osobnih podataka za obradu osobnih podataka prikupljenih putem: ove web stranice i svih poddomena kojima upravlja Industrial Project d.o.o. , navodeći da se politika ne primjenjuje na druge web stranice kojima se može pristupiti putem poveznica na ovoj web stranici; kolačiće i druge sustave za praćenje na web stranici, čija je svrha i rad opisan u politici dostupnoj s poveznice na dnu web stranice („Pravila o kolačićima“).

 1. Primatelji usluga voditelja obrade podataka

Web stranica i usluge koje na njoj nudi Industrial Project d.o.o. namijenjene su odraslima. Stoga Voditelj obrade podataka ne obrađuje (namjerno) osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.

 1. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, podatke o putovnici ili drugim identifikacijskim dokumentima, adresu, telefonski broj, fotografije i video snimke, adresu e-pošte, IP adrese i druge podatke koji se odnose na pregledavanje internetske stranice, financijske podatke (kao što su broj kreditne/debitne kartice ili drugi podaci o plaćanju), preferirani jezik, registarske tablice vozila, podatke koji se odnose na zdravstveno stanje (za potrebe zaštite javnog zdravlja ili za zadovoljavanje posebnih potreba korisnika), informacije o osobnim sklonostima ili posebnim potrebama, podatke koji se odnose na članstvo u programu lojalnosti („BiCard“), podatke poslodavca (za rezervacije događaja ili poslovnih putovanja), informacije o aktivnostima koje se provode ili uslugama koje su zatražene tijekom prethodnih boravaka, podatke o članovima obitelji ili drugim suputnicima.

 1. Namjena obrade, pravna osnova i razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će tvrtke Industrial Project d.o.o. i Industrial Project d.o.o. za potrebe i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

a. Prijem: za pripremu ponuda, sklapanje i izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge koje nudi Voditelj obrade, priopćenje svih okolnosti koje se odnose na narudžbu i obradu plaćanja. Voditelj obrade podataka također može koristiti podatke o korisnicima za obavljanje aktivnosti povezanih s prijavom i odjavom; za pružanje rekreacijskih i zabavnih aktivnosti unutar objekta; za pružanje usluga prijema, skladištenja prtljage, parkiranje ili druge usluge koje zahtijevaju korisnici; za rješavanje bilo kakvih zahtjeva korisnika koji se odnose na posebne potrebe, uključujući i one koje se tiču zdravlja; za rješavanje pritužbi i procjena usluga koje pružaju korisnici. Kako bi se ubrzala registracija korisnika, ukoliko prijava nije odrađena online, prije dolaska, korisnici mogu dobiti tekstualne poruke (SMS) koje ih podsjećaju na mogućnost korištenja ove usluge. Te komunikacije neće sadržati komercijalne sadržaje. Voditelj obrade podataka također može koristiti SMS ili telefonsku komunikaciju za pružanje informacija korisnicima o prikupljanju pošiljki koje su isporučene u objekt, u njihovo ime.

b. Wi-Fi: za omogućavanje i upravljanje pristupom korisnika Wi-Fi mreži.

c. Registracija na web stranicu: kako bi se omogućilo stvaranje osobnog računa na web stranici i pristup i korištenje usluga vezanih uz nju.

d. Pružanje usluga putem aplikacije: za rezervaciju i korištenje aktivnosti, događaja i usluga unutar turističkog objekta. Akreditacije za registraciju će biti poslane korisnicima putem e-maila ili će im biti uručene prilikom dolaska.

e. Upravljanje „BiCard“ programom: kako bi se Zajedničkim voditeljima obrade podataka omogućilo upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima usluge popusta, koja se pruža korisnicima. Programsku regulativu možete pogledati u odgovarajućem dijelu web stranice. Podaci za upravljanje osobnim računom bit će vam poslani e-poštom.

f. Slanje personaliziranih ponuda na temelju kupljenih proizvoda i usluga: za slanje upitnika ili komunikacija u vezi s proizvodima i uslugama Zajedničkih voditelja obrade podataka sličnih kupljenim koji bi mogli biti interesantni gostima objekata (tzv. soft spam).

g. Dokumentacija o događajima organiziranim u smještajnim objektima: za objavljivanje, također i putem internetskih i društvenih kanala Voditelja, besplatnih događaja koja se održavaju u objektima. Dokumentacija izrađena u tim prilikama se ni u kojem slučaju neće koristiti za reklamne kampanje.

h. Kontrola pristupa: kako bi se osiguralo da samo ovlaštene osobe i vozila imaju pristup turističkim objektima i kako bi se mogla provjeriti prisutnost osoba ili vozila u smještaju u slučaju oštećenja ili izvanrednih situacija. Ova aktivnost će se također provoditi pomoću automatskih sustava za elektroničko očitavanje registarskih tablica i elektroničkih narukvica koje se daju gostima.

i. Video nadzor: radi zaštite sigurnosti pojedinaca i imovine unutar smještajnih objekata.

l. Ispunjenje zakonskih obveza: za ispunjenje zakonskih obveza (posebno u pogledu građanskih i poreznih obveza javne sigurnosti, bankarstva i zaštite osobnih podataka). Te obveze uključuju i prosljeđivanje podataka o korisnicima u stožer policije.

m. Parničenje i sprječavanje kaznenih djela: za ostvarivanje prava Voditelja obrade podataka te za otkrivanje i sprječavanje prijevara, kaznenih djela i prekršaja.

n. Suzbijanje izvanrednih zdravstvenih situacija: kako bi se omogućilo poštivanje propisa o epidemiološkoj prevenciji (uključujući i one koji se odnose na „Covid-19“ pandemiju).

Pravna osnova

a. Ispunjenje ugovornih obveza i predugovornih mjera.

b. Legitimni interes Voditelja obrade je da svojim korisnicima pruži uslugu povezivanja.

c. Ispunjenje ugovornih obveza.

d. Ispunjenje ugovornih obveza.

e. Ispunjenje ugovornih obveza.

f. Legitimni interes Voditelja obrade je informiranje korisnika o ponuđenim uslugama i provođenje inicijative za njihovo poboljšanje.

g. Legitimni interes Voditelja obrade podataka je priopćavanje inicijativa provedenih u njegovim smještajnim objektima.

h. Legitimni interes Voditelja obrade podataka je da spriječi ulazak neovlaštenih osoba i vozila u svoje objekte i da bude svjestan prisutnosti vozila ili osoba u svojim objektima u slučaju nužde ili zahtjeva za naknadu štete.

i. Legitimni interes Voditelja obrade podataka je zaštita sigurnosti osoba i imovine na svojem imanju.

l. Ispunjenje zakonskih obveza.

m. Legitimni interes Voditelja obrade podataka je da zaštiti svoja prava.

n. Ispunjenje zakonskih obveza..

Razdoblje pohrane podataka

a. U trajanju vremena potrebnog za obradu zahtjeva i, nakon toga, još 5 godina od datuma ponude ili datuma posljednjeg boravka u objektima Voditelja obrade podataka. Podaci koji se odnose na rekreacijske ili zabavne aktivnosti bit će pohranjeni 30 dana.

b. U razdoblju koje je potrebno za upravljanje aktivnostima navedenim pored.

c. Do zahtjeva za poništenje računa ili prestanka usluge. Međutim, račun i njegovi podaci bit će izbrisani nakon tri godine nekorištenja.

d. Do zahtjeva za poništenje računa ili prestanka usluge. Međutim, račun i njegovi podaci bit će izbrisani nakon pet godina nekorištenja. Ako korisnik ne aktivira račun nakon što je isti kreiran, relevantni podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana nakon završetka boravka u objektu.

e. Pet godina od datuma prve kupnje proizvoda i usluga koje nudi Voditelj obrade podataka.

f. U razdoblju od najviše 6 mjeseci nakon završetka boravka.

g. Za vrijeme trajanja događaja i, ako je potrebno, za sljedeće razdoblje koje Voditelj obrade smatra korisnim za dokumentiranje događaja.

h. Podaci će biti izbrisani do početka iduće sezone nakon one u kojoj je korisnik boravio.

i. 24 sata nakon registracije.

l. Za razdoblje koje je definirano u relevantnom zakonodavstvu. Podaci o poreznim dokumentima čuvat će se 10 godina.

m. U razdoblju potrebnom za svrhu za koju se podaci prikupljaju, u skladu s primjenjivim zakonodavstvom (npr. zastare prava).

n. Osim ako zakonom nije drukčije određeno, podaci će se obrađivati 15 dana nakon njihova prikupljanja.

 1. Nužnost obrade podataka

Dostavljanje osobnih podataka tvrtki Industrial Project d.o.o. za potrebe navedene u točkama A (Kupnja proizvoda i usluga), C (Registracija na web stranicu), D (Pružanje usluga putem Web aplikacije), E (Upravljanje programom „BiCard“) nužno je za ispunjenje ugovornih obveza ili predugovornih mjera i pružanje usluga navedenih u istim. Bez njih, Voditelj obrade podataka ne bi mogao obrađivati odgovarajuće zahtjeve korisnika. Obrada osobnih podataka potrebnih za ostvarivanje namjera navedenih u točkama B (Wi-Fi mreža), G (Dokumentacija o događajima organiziranim u smještajnim objektima), H (Kontrola pristupa), I (Video nadzor) i M (Parničenje i sprječavanje prekršaja) temelji se na legitimnim interesima Voditelja obrade podataka i stoga ne zahtijeva suglasnost korisnika. Ako korisnik odbije dopustiti takvu obradu, tvrtka Industrial Project d.o.o. može biti prisiljena da odbije pružanje svojih usluga. Obrada navedena u točki F (Slanje personaliziranih ponuda na temelju kupljenih proizvoda i usluga) temelji se na legitimnom interesu Voditelja obrade podataka (ex čl. 130. st. 4, Zakona o privatnosti), ali korisnik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku, s isključivom posljedicom neprimanja daljnjih informacija o uslugama koje nudi Industrial Project d.o.o. . Obrada osobnih podataka u svrhe navedene u točkama L (Ispunjavanje regulatornih obveza) i N (Suzbijanje zdravstveno hitnih slučajeva) nužna je za ispunjavanje obveza propisanih važećim zakonodavstvom od strane tvrtke Industrial Project d.o.o. ; stoga im se korisnik ne može usprotiviti, jer će mu u suprotnom biti onemogućeno korištenje turističkih usluga Voditelja obrade podataka.

 1. Automatizirano donošenje odluka

Industrial Project d.o.o. namjerava ostvariti cilj naveden u točki G (Slanje personaliziranih ponuda na temelju kupljenih proizvoda i usluga) analizom proizvoda i usluga koje traže njeni korisnici, kako bi im poslala samo personalizirane ponude koje ih zaista interesiraju.

 1. Metode obrade podataka

Industrial Project d.o.o. i Zajednički voditelj obrade podataka donijeli suposebne sigurnosne mjere za sprječavanje gubitka osobnih podataka, nezakonitog ili nepravilnog korištenja istih i neovlaštenog pristupa njima.

 1. Kategorije primatelja osobnih podataka

Za potrebe ispunjavanja namjera navedenih u točki 5., Industrial Project d.o.o. može za vlastite potrebe ili radi ispunjavanja zakonskih obveza priopćiti podatke svojih korisnika kategorijama subjekata navedenih u nastavku: javna, nadzorna i kontrolna tijela; pružatelji IT usluga (kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku); subjekti koji obavljaju logističke djelatnosti; subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja korisničkog servisa; profesionalci ili društva koja pružaju Voditelju obrade podataka pravne, fiskalne, računovodstvene, ekonomsko-financijske, tehničko-organizacijske usluge ili usluge obrade podataka ili komunikacijske usluge; subjekti koji pružaju bankarske, financijske, osiguravajuće i kreditne usluge; subjekti koji obavljaju djelatnost kontrole prijevara kod plaćanja; društva za animaciju . Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

 1. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje tvrtka Industrial Project d.o.o. mogu se prenijeti na druga društva sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore opisane svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

 1. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a), protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a) ili njihovoj prenosivosti (čl. 20. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto ovoga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).