Cijene i dostupnost

Prije odabira datuma, provjerite odredbe i uvjete rezervacije koji se odnose na minimalni boravak za 2023. godinu.
PeriodMin number of nights
VILLA BEACH and MOBILE HOME BRIONI BEACHdo 17/06 do 09/097 noćenja*
do 09/09 do 16/105 noćenja
5 noćenja
do 15/06/2024 i od 07/09/20245 noći
u periodu od 15/06/2024 – 0/09/20247 noći*
B&B SOBE, MOBILNE KUćE and HOLIDAY HOMESdo 15/07 do 26/08
do 26/08 do 09/093 noćenja
do 17/06 do 15/072 noćenja
7 noćenja*
5 noćenja
do 09/09 do 16/102 noćenja
MINIMUM STAY 2024
od 25/04 do 18/05 & 14/09 do 14/102 noći
od 18/05 do 15/063 noći
od 15/06 do 13/07 & 31/08 do 14/095 noći
od 13/07 do 31/087 noći*
*od subote do subote ili od nedjelje do nedjelje.

Parcele imaju različit minimalni boravak od gore navedenog

Odlasci na parcelama su do 12 sati a u smještajnim jedinicam i mobilhome-ima do 10 sati.

U slučaju različitih potreba, kontaktirajte nas ispunjavanjem obrasca u nastavku.

Privacy Policy – Bilten

Politika privatnosti o obradi podataka – Bilten

  1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

  1. Kategorije osobnih podataka

Obrađivat ćemo sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, prezime i adresa e-pošte.

  1. Namjena obrade, pravna osnova i razdoblje čuvanja

Zajednički voditelji obrade podataka obrađivat će osobne podatke u svrhe i pod uvjetima navedenima u nastavku.

Namjene

Reklamne aktivnosti namijenjene korisnicima: za slanje poruka e-pošte koje sadrže informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama Voditelja obrade podataka.

Pravna osnova

Pristanak subjekta obrade podataka.

Razdoblje pohrane podataka

Dvadeset i četiri mjeseca nakon posljednjeg slanja, osim ako korisnik ranije opozove obradu podataka ili iskoristi pravo na prigovor.

  1. Pristanak i mogućnost odbijanja

Obrada podataka temelji se na pristanku korisnika, koji ju može slobodno odobriti ili odbiti i eventualno opozvati u bilo kojem trenutku, takvo odbijanje ili opoziv imat će jednu jedinu posljedicu, neprimanje periodičnih biltena.

  1. Metode obrade podataka

Zajednički voditelji obrade podataka usvojili su posebne sigurnosne mjere kako bi se spriječio gubitak osobnih podataka, njihova nezakonita ili nepravilna uporaba i neovlašten pristup.

  1. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja namjena navedenih u točki 5., Voditelj obrade podataka može prikupljene podatke priopćiti kategorijama subjekata navedenim u nastavku: pružateljima IT usluga, kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku; subjektima koji obavljaju djelatnost korisničke službe; stručnim uredima i drugim subjektima koji pružaju usluge pomoći, savjetovanja i komunikacije. Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

  1. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

  1. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).