Cijene i dostupnost

Prije odabira datuma, provjerite odredbe i uvjete rezervacije koji se odnose na minimalni boravak za 2024. godinu.
Sezona 2024: 22 tra. - 14 lis.
PeriodMin number of nights
VILLA BEACH and MOBILE HOME BRIONI BEACHod 22/04 do 15/065 noćenja
od 15/06 do 07/097 noćenja*
od 07/09 do 14/105 noćenja
B&B SOBE, MOBILNE KUćE and HOLIDAY HOMESod 22/04 od 18/052 noći
od 18/05 do 15/063 noći
od 15/06 do 13/075 noći
od 13/07 do 31/087 noći*
od 14/09 do 14/102 noći
*od subote do subote.

Parcele imaju različit minimalni boravak od gore navedenog

Odlasci na parcelama su do 12 sati a u smještajnim jedinicam i mobilhome-ima do 10 sati.

U slučaju različitih potreba, kontaktirajte nas ispunjavanjem obrasca u nastavku.

EU Projekt

U provedbi eu projekt povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja Bivillage

U provedbi eu projekt povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja „bi village“ u fažani ulaganjem u obnovljive izvore energije

Tvrtka INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o. iz Fažane prijavila je projekt povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja „Bi Village“ ulaganjem u obnovljive izvore energije na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Povećanje energetske učinkvitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentne oznake KK.04.1.2.01 u mjesecu rujnu 2018. godine.

Tvrtka INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o. osnovana 1994. godine odlučila se na prijavu projekta u svrhu smanjenja visoke potrošnje postojećih energenata u turističkom naselju i povećanja energetske učinkovitosti istog naselja obzirom da posljednja investicija izgradnje turističkog naselja izvršena 2004. godine nije u potpunosti uzela u obzir mjere energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je u mjesecu veljači tekuće godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o., Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 odnosno odobreno je 4.633.876,79 kuna bespovratnih sredstava za povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja. Upravljačko tijelo za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U sklopu turističkog naselja „Bi Village“ nalazi se kamp, turistički apartmani, mobilne kućice, vile i sobe, sanitarni čvorovi, ugostiteljski objekti i drugi sadržaji. Turističko naselje ima kapacitet od ukupno 1.682 smještajnih jedinica odnosno za prihvat približno 6.000 gostiju. Tvrtka koja upravlja turističkim naseljem u 100% je vlasništvu talijanske tvrtke Biasuzzi S.p.A. osnovano s ciljem razvoja turističke djelatnosti i razvijanja novih projekata u segmentu turizma. Osnivanjem tvrtke pokrenut je projekt greenfield investicije u Općini Fažana kojim je izgrađeno turističko naselje „BiVillage“ u nekoliko faza razvoja, a u potpunosti je realiziran 2004. godine. Turističko naselje otvoreno je 2000. godine, a 2013. godine proglašeno je najboljim turističkim naseljem od strane Ministarstva turizma. Turističko naselje posluje u prosjeku tijekom sezone od ožujka do listopada.

Opći cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti uslužnog sektora turizma u Općini Fažana u Istarskoj županiji. Specifični ciljevi projekta su sljedeći: smanjenje potrošnje isporučene energije u turističkom naselju u Općini Fažana ulaganjem u mjere obnovljivih izvora energije, povećanje kvalitete boravka gostiju koji borave u turističkom naselju, promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Općini Fažana i Istri te smanjenje emisije CO2 u uslužnom sektoru u turizmu u Općini Fažana.

Ciljana skupina projekta je prije svega tvrtka Industrial projects d.o.o. te gosti koji borave u turističkom naselju, a krajnji korisnik je turistički sektor u Istarskoj županiji i lokalna zajednica.

Manjkavosti u postojećem poslovanju turističkog naselja javljaju se u obliku više potrebne energije za rad istoga što rezultira visokim operativnim troškovima što ide u prilog opravdanosti predmetnog ulaganja i potrebi povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja ulaganjem u obnovljive izvore energije. Energetske potrebe za rad turističkog naselja „Bi Village“ su godišnje 1.804.834,23 kWh (od toga 1.079.561,13 kWh se odnosi na potrošnju električne energije dok se 725.273 kWh odnosi na ukapljeni naftni plin). Projektom će se riješiti problem visoke potrošnje energenata u naselju i to visoke potrošnje električne energije u apartmanima, visoke potrošnje ukapljenog naftnog plina za grijanje potrošne tople vode u sanitarnim čvorovima, te visoke potrošnje klima uređaja u apartmanima koji su opremljeni sa dvije kupaonice i trenutno troše znatnu količinu tople vode. Tako će se projektom smanjiti količina energije iz distributivne mreže (električna energija) i energije isporučene iz konvencionalnih izvora energije. Isporučena energija nakon provedbe projekta iznositi će 838.723,13 kWh, a kao rezultat istoga godišnja emisija CO2 smanjiti će se za 232,12 t/god.

Projekt se sastoji od ukupno četiri (4) projektne aktivnosti – upravljanje projektom i administracijom, promidžba i vidljivost, stručni nadzor nad izvođenjem radova, te ulaganje u obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju što predstavlja središnji dio projekta. Radi nesmetanog rada turističkog naselja i dodane sigurnosti ugradnja opreme i izvođenje radova izvesti će se u razdoblju izvan sezone, a prije početka sezone u 2020. godini sukladno izrađenom glavnom projektu povećanja energetske učinkovitost turističko naselja (elektro i strojarski projekt) od strane tvrtke Zaštita inženjering konzalting d.o.o. iz Rovinja. Za ugradnju opreme i izvođenje radova nije bilo potrebno ishodovati građevinsku dozvolu sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama, već elektroenergetsku suglasnost HEP-a.

Ulaganje se vrši u okviru djelatnosti I 55.30 – Kampovi i prostori za kampiranje koja predstavlja glavnu djelatnost te isto tako u okviru djelatnosti I 55.10 Hoteli i sličan smještaj obzirom da su predmet ulaganja i turistički apartmani. Projekt je u potpunosti usklađen sa prioritetnom osi 4., odnosno specifičnim ciljem SC 4b2 „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Uz navedeno, projekt je u skladu s „Programom ukupnog razvoja Općine Fažana“.

Projektom se planira sljedeće: Postavljanje fotonaponskih sustava – 4 fotonaponska sustava (proizvodnja električne energije iz energije sunca) na objekte recepcije, uprave, pizzerije i restorana za potrebe turističkog naselja, te postavljanje 100 fotonaponskih sustava na 100 apartmana Postavljanje hibridnih fotonaponskih sustava (visokoučinkovita kogeneracija) – 94 hibridna fotonaponska sustava (proizvodnja električne energije iz energije sunca i istovremeno toplinske energije za grijanje sanitarne vode) na 96 apartmana Postavljanje solarnih kolektora – 160 solarnih kolektora (proizvodnja toplinske energije za grijanje sanitarne vode) na 5 objekta sanitarnih čvorova Izvedba 1 pristupne rampe za osobe smanjene pokretljivosti na objektu „beach room“ čime će se osigurati pristupačnost za osobe sa posebnim potrebama.

U sklopu aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta planirano je sljedeće: redizajn Internet stranice“ Bi Village“ i prijevod redizjanirane Internet stranice na engleski, talijanski i njemački jezik, izrada i provedba google adwords kampanje i facebook kampanje u trajanju od 6 mjeseci, objava 2 članka u lokalnom mediju, izrada 2 ploče za osiguranje vidljivosti projekta, izrada i postavljanje 3 jumbo plakata, te izrada i tisak 10.000 brošura s prijevodom na engleski jezik. Osim što će se planiranim aktivnostima promidžbe i vidljivosti osigurati vidljivost EU projekta, dodatno će se promicati energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije.

Provedbom projekta postići će se sljedeći rezultati: povećati će se količina obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije u turističkom naselju za 966.111,00 kWh i smanjiti će se isporučena energija u turističkom naselju za 53,53% Provedba projekta imat će širi utjecaj: doprinijet će lokalnoj zajednici kroz smanjenu emisiju CO2 za 232,12 t/god. u odnosu na postojeće stanje, pozitivno će utjecati na ublažavanje potencijalnih negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, povećati će kvalitetu boravka gostiju koji borave u turističkom naselju i promicati energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u Općini Fažana i Istri.

Provedena je nabava za vanjsku uslugu vođenja projekta, te je izabrana najpovoljnija ponuda tvrtke Eurokonzalting d.o.o. iz Pule koja je zadužena za upravljanje projektnim aktivnostima kroz cijelo vrijeme provedbe projekta. Uz konzultantsku tvrtku na provedbi projekta raditi će i djelatnik tvrtke zaposlen na radnom mjestu tehničkog voditelja. Isto tako, provedena je nabava za uslugu promidžbe i vidljivosti tijekom provedbe projekta, te je izabrana tvrtka Mijena d.o.o. iz Pule. Trenutno je u završnoj fazi priprema Dokumentacije za nadmetanje za provedbu nabave opreme za povećanje energetske učinkovitosti turističkog naselja i izvođenje radova koja se planira javno objaviti tijekom mjeseca rujna tekuće godine. Usporedno sa nabavom za izvođača radova provesti će se i nabava za stručni nadzor tijekom izvođenja radova.

Zaključno, provedbom ulaganja uz bespovratnu potporu iz Europske unije omogućiti će se učinkovitije korištenje resursa, smanjenje emisije CO2 i niži operativni troškovi tvrtke što će rezultirati oslobađanjem dijela sredstava za održavanje iste infrastrukture, nove investicije u turističkoj djelatnosti kao što su ulaganja u dodatne sadržaje, nove smještajne jedinice i infrastrukturu, te financiranje drugih troškova tvrtke čime je osigurana održivost projekta u razdoblju od minimalno 5 godina nakon završetka projekta.

Prijenos rezultata projekta očekuje se na djelatnike zaposlene u turisitčkom naselju kojima će se unaprijediti svijest o energetskoj učinkovitosti i povećati kapacitet upravljanja EU projektima što će omogućiti daljnja ulaganja u post-projektne aktivnosti i prijavu novih projekata na nadolazeće natječaje osebice u području energetske učinkovitosti. Postojećim marketničkim aktivnostima turističkog naselja kao energetski učinkovitog i ekološki orijentiranog uz aktivnosti promidžbe i vidljivosti u okviru EU projekta prijenos rezultata očekuje se i na goste koji borave u turističkom naselju. Dodatno zbog talijanskog vlasništva tvrtke Biasuzzi S.p.A prijenos rezultata očekuje se u Italiji. Obzirom da tvrtka Industrial projects d.o.o. godišnje u prosjeku nastupa na 14 međunarodnih sajmova doći će do prijenosa rezultata u turističkom sektoru na druge zemlje članice Europske unije.

Najznačajniji prijenos rezultata projekta očekuje se na području Općine Fažana i Istarske županije zbog povećanja energetske učinkovitosti turističkog naselja i smanjenja emisije CO2 na lokalnom području, ali i na razini Republike Hrvatske obzirom na status energetski učinkovitog turističkog naselja „BiVillage“ kao jednog od predvodnika kvalitete u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj.

Očekivano vrijeme realizacije projekta iznosi 11 mjeseci do 31. svibnja 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.551.430,26 kuna. Ukupni prihvatljivi troškovi u projektu iznose 6.474.830,26 kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 4.633.876,79 kuna (71,57% prihvatljivih troškova).

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke INDUSTRIAL PROJECTS d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Vedran Piljan 0039 385 98255 752 bitech@bivillage.com

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020