INFORMACIJE SUKLADNO UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA.
INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

BIASUZZI TURISMO S.p.A. / INDUSTRIAL PROJEKT D.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) usklađuje postupanje sukladno čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR), koji se odnosi na zaštitu pojedinaca vezanu za obradu osobnih podataka, svrsi i načinu obrade osobnih podataka koje biste mogli ustupiti prilikom pretraživanja same stranice (u daljnjem tekstu “Web stranica”).
Obavještavamo vas da se informacije odnose samo na ovu web stranicu, a ne na web stranice trećih strana kojima korisnik može pristupiti putem linka koji se na njoj nalaze.


KATEGORIJE OBRAĐENIH PODATAKA

Podaci o pretraživanju

Računalni sustavi i softverski postupci koji se koriste u rukovođenju ovih stranica stječu, tijekom uobičajenih aktivnosti, neke osobne podatke čiji prijenos implicira uporabu internetskih komunikacijskih protokola. Te se informacije ne prikupljaju kako bi se povezale s korisnikom, već po svojoj prirodi mogu, putem obrade i povezivanja s podacima trećih osoba, identificirati korisnike. Ova kategorija podataka uključuje, na primjer, IP adrese ili nazive domena računala kojima se korisnici služe tijekom povezivanja na ovu stranicu, adrese u Uniform Resource Identifier (URI) traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način podnošenja zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, numerički kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan zahtjev, pogreška, itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sustav i računalno okruženje korisnika. Dobiveni se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih podataka o korištenju web stranice i provjeravanju njihovog djelovanja te se brišu odmah nakon obrade.

Podaci koje Korisnik dobrovoljno pruža

Izborno, eksplicitno i dobrovoljno slanje e-pošte na adrese navedene na web stranici podrazumijeva naknadno preuzimanje pošiljateljeve adrese potrebne za odgovor na zahtjev, kao i svih drugih osobnih podataka sadržanih u poruci. Posebne sažete informacije također se izvješćuju ili prikazuju u odjeljcima web stranice pripremljenima za određene usluge koje se odnose na zahtjeve i dostavljaju ih zainteresiranim stranama po potrebi, uz prethodnu suglasnost.

Kolačići

Za sve informacije o korištenju kolačića stranice, pristupite odgovarajućim podacima klikom ovdje.

SVRHA I PRAVNE OSNOVE OBRADE, PRIRODA PRUŽANJA PODATAKA I POSLJEDICE U SLUČAJU ODBIJANJA

Gore navedeno društvo će obraditi vaše podatke kako bi olakšalo pretraživanje i pružilo zatražene usluge putem obrazaca koji su posebno navedeni na web stranici. Osim već navedenog u djelu o podacima pretraživanja i kolačićima, stranica će biti prilagođena i pretraživanju posebnih usluga na vaš zahtjev samo uz pružanje vaših osobnih podataka i u svrhu ispunjavanja zatražene usluge, u slučaju ne pružanja podataka nemoguće je dobiti traženu informaciju.


VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni korištenjem Stranice obrađuju se u određenom vremenskom razdoblju ovisno o namijenjenoj svrsi ili vremenskom razdoblju utvrđenom određenim propisima.
Više informacija potražite u podacima o pojedinim uslugama.

PRENOŠENJE PODATAKA I KATEGORIJE PRIMATELJA

Isključivo za gore navedene svrhe, svi prikupljeni i obrađeni podaci mogu biti priopćeni unutarnjim ovlaštenim tijelima na daljnju obradu zbog obnašanja dužnosti, kao i trećim stranama kojima je potrebno priložiti iste podatke. Primatelji koji obrađuju podatke u ime Društva, imenovat će se kao odgovorna tijela uz određen ugovor ili drugi pravni dokument.
Više pojedinosti potražite u podacima o pojedinim uslugama.

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA I/ILI MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI

Vaši osobni podaci neće biti preneseni u izvaneuropske treće zemlje.

PRAVA KORISNIKA

Vaše je pravo (vidi članke 15 -22. GDPR-a) zatražiti od našeg Društva pristup vašim osobnim podacima i ispraviti ih ako su netočni, izbrisati ili ograničiti njihovu obradu ako su uvjeti ispunjeni ili prenijeti ustupljene podatke ako su objekt automatske obrade na temelju pristanka ili ugovora. Vaše pravo je i zatražiti povlačenje suglasnosti ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Imate pravo i uložiti prigovor na obradu takvih podataka nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka.
Više pojedinosti potražite u podacima o pojedinim uslugama.

SUBJEKTI OBRADE

Podnositelj obrade je BIASUZZI TURISMO S.p.a., kojeg možete kontaktirati na: marketing@biasuzzispa.com

Posljednje ažuriranje: lipanj 2018.

Navedene informacije mogu biti podložne promjenama. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati web stranicu i uzeti u obzir ažuriranu verziju police privatnosti.

INFORMACIJE SUKLADNO UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA.
INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA – WEB MARKETING

Deze informatie wordt verstrekt ingevolge en ten gevolge van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna “AVG”), betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Deze website (hierna “Website”) en alle hier geleverde diensten (hierna “Diensten”) zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar en BIASUZZI TURISMO S.p.A. / INDUSTRIAL PROJEKT D.o.o., in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder (hierna “Bedrijf” of “Eigenaar”), verzamelt niet opzettelijk persoonlijke informatie met betrekking tot minderjarigen. In het geval dat informatie over minderjarigen per ongeluk is geregistreerd, zal de Eigenaar ze op verzoek van de gebruiker onmiddellijk verwijderen.

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt:

A) zonder uw uitdrukkelijke toestemming, voor de volgende doeleinden van service/bruikbaarheid van de Website:
– beheer en onderhoud van de website;
– om u toe te staan om een van de aangevraagde Diensten te gebruiken;
– deel te nemen via de website aan initiatieven die door de Eigenaar worden georganiseerd (bijvoorbeeld evenementen);
– om een contactverzoek te verwerken;
– om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd door wet- en regelgeving, communautaire wetgeving of een bevel van de Autoriteit;
– om frauduleuze of kwaadwillende activiteiten die schadelijk zijn voor de Website te voorkomen of te ontdekken;
– om de rechten van de Eigenaar uit te oefenen;
in verband met deze doeleinden is uw toestemming niet vereist omdat de verwerking van gegevens noodzakelijk is om de aangevraagde Diensten te leveren of om een wettelijke verplichting te vervullen;

B) alleen met uw specifieke en afzonderlijke toestemming, voor de volgende andere doeleinden:
– om u per e-mail enquêtes naar opinie en tevredenheid, nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen of voor uw registratie voor evenementen toe te zenden, waarbij de Eigenaar deelneemt of deze organiseert (hierna “Marketing”);
– om automatisch uw gedrag, uw voorkeuren en uw interesses te analyseren (met name door de browsegegevens te bekijken, zoals tijdvakken en de tijd van verbinding met de Website, de klikken op de inhoud, de bekeken pagina’s, gebruikte functies, gewenste inhoud.) Deze bewerkingen worden met name uitgevoerd door middel van ‘profileercookies’, die rechtstreeks door de eigenaar worden beheerd, maar pas nadat u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan door de informatiebanner over het gebruik van cookies te sluiten en door te gaan met surfen op de website. Hiertoe kunt u, om meer informatie te ontvangen, de instellingen van cookies te wijzigen of uw toestemming in te trekken, het Cookiebeleid van de Website raadplegen (hierna “Profilering”);
– om uw persoonlijke gegevens aan derden mee te delen voor hun marketingactiviteiten;
– om uw persoonlijke gegevens aan derden mee te delen voor hun profileringsactiviteiten.

Bewaartermijn van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is voor het nastreven van de bovengenoemde doeleinden, waarna ze worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.
Specifiek met betrekking tot de doeleinden die worden beschreven onder punt B), worden uw persoonlijke gegevens gedurende 12 maanden verwerkt voor de profileringsactiviteiten en 24 maanden voor de marketingactiviteiten, tenzij u uw toestemming eerder intrekt, wat gevolgen kan hebben voor alle, een of enkele van deze doeleinden.

Aard van de verstrekking van gegevens en gevolgen in geval van weigering

Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden beschreven onder punt A) is noodzakelijk om u op de Website te registreren en de aangeboden diensten te gebruiken.
Het verstrekken van gegevens voor de doeleinden beschreven onder punt B) is optioneel. U kunt besluiten geen gegevens te verstrekken of de mogelijkheid te weigeren om de gegevens te verwerken die u al hebt verstrekt: in dit geval kunt u geen e-mailuitnodigingen ontvangen voor evenementen, nieuwsbrieven en enquêtes naar opinie en tevredenheid en u kunt geen informatie ontvangen over initiatieven die zijn aangepast aan uw voorkeuren. U blijft de diensten ontvangen die worden beschreven onder punt A).

Reikwijdte van de gegevensoverdracht en categorieën van ontvangers

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt:
– voor de doeleinden beschreven onder punt A), aan werknemers en medewerkers van de Eigenaar, in hun hoedanigheid van geautoriseerde verwerkings- en/of systeembeheerders;
– voor de doeleinden beschreven onder punt B), aan externe bedrijven of andere onderwerpen (websiteprovider, cloudprovider, e-payment service provider, leveranciers, hardware- en software servicemonteurs, verladers en vervoerders, kredietinstellingen, professionele kantoren, enz.), die namens de eigenaar uitbestedingsactiviteiten uitvoeren in relatie tot de kwaliteit van de voor de verwerking verantwoordelijken;
als uw gegevens namens het Bedrijf zouden worden verwerkt door derden, zullen zij worden aangewezen als verantwoordelijk voor de behandeling met een speciaal contract of een andere rechtshandeling; in elk geval worden uw gegevens niet bekendgemaakt.

Overdracht van persoonsgegevens aan een derde land en/of internationale organisaties

Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan niet-Europese derde landen die lid zijn van het privacyschild.

Rechten van de belanghebbende partijen

U hebt het recht (zie de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG) om ons bedrijf te vragen uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren als deze onjuist zijn, de verwerking ervan te verwijderen of te beperken als aan de voorwaarden is voldaan en om de portabiliteit van de gegevens te verkrijgen die u heeft verstrekt alleen als deze onderhevig is aan automatische verwerking op basis van uw toestemming of contract.

U hebt ook het recht om de toestemming voor verwerkingsdoeleinden in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, Garant voor de bescherming van persoonsgegevens.

Onderwerpen van de verwerking

De gegevensbeheerder is BIASUZZI S.p.A. / INDUSTRIAL PROJECT D.o.o .;

Laatste update: mei 2018.

Deze informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Het is daarom raadzaam om deze webpagina regelmatig te bekijken en om rekening te houden met de meest recente versie van de informatie die erin is vervat.