Mobilne Kuće

2+1 osobe 1 spavaće sobe
5+1 osobe 2 spavaće sobe
4+1 osobe 2 spavaće sobe
4 osobe 2 spavaće sobe

Zatražite najbolju cijenu za svoj boravak

Razgovarajte odmah s našim uredom rezervacija

Pripremite slušalice ili zvučnike i mikrofon prije poziva CALL NOW!

Radno vrijeme ureda za rezervacije
Ponedjeljak / petak: 8 - 20 sati
Subota / Nedjelja: 9 - 17 sati

Koristite naše kontakte:
info@bivillage.com
+385 52 300300

Ili unesite pojedinosti vašeg boravka za personaliziranu ponudu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*