Privacy Policy – Web aplikacija

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Kategorije prikupljenih podataka

Kako bi se omogućila uporaba aplikacije „BI4YOU“, Voditelj obrade podataka obrađivat će podatke koji se odnose na korisnike, kako bi izradili pristupni profil (kao što su njihovi osobni podaci, e-pošta, korisnički ID, lozinka) i tehničke informacije o uređajima koji se koriste za pristup usluzi.

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će Industrial Project d.o.o. u namjenu i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Pružanje usluga putem aplikacije: za rezervaciju i korištenje aktivnosti, događaja i usluga unutar turističkog objekta. Akreditacije za registraciju će biti poslane korisnicima putem e-maila ili će im biti uručene prilikom dolaska.

Pravna osnova

Ispunjenje ugovornih obveza.

Razdoblje pohrane podataka

Do zahtjeva za poništenje računa ili prestanka usluge. Međutim, račun i njegovi podaci bit će izbrisani nakon pet godina nekorištenja. Ako korisnik ne aktivira račun nakon što je isti kreiran, relevantni podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana nakon završetka boravka u objektu.

4. Nužnost obrade podataka

Obrada osobnih podataka u gore navedene svrhe nužna je za korištenje usluge jer bez njih nije moguće upravljati Aplikacijom.

5. Metode obrade podataka

Industrial Project d.o.o. je donio posebne sigurnosne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa, nezakonitog korištenja ili gubitka osobnih podataka.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

Za postizanje namjera navedenih u točki 4. tvrtka Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo može priopćiti prikupljene podatke sljedećim kategorijama subjekata: pružateljima IT usluga; poduzećima i drugim subjektima koji pružaju pomoć, savjetovanje i komunikacijske usluge. Prema potrebi, primatelji podataka imenovani su kao voditelji obrade podataka u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

7. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

8. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).