Privacy Policy – Radite s nama

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Kategorije osobnih podataka

Za potrebe odabira osoblja, podaci koje kandidat spontano dostavi i podaci prikupljeni putem obrasca na web stranici Voditelja obrade podataka mogu se obrađivati (to su, primjerice, ime, prezime, mjesto prebivališta, datum i mjesto rođenja, telefonski broj i e-mail adresa, obrazovno, stručno i radno iskustvo).

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Zajednički voditelji obrade podataka obrađivat će osobne podatke u svrhe i pod uvjetima navedenima u nastavku.

Namjene

Zapošljavanje osoblja: za zapošljavanje i odabir kandidata u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

Pravna osnova

Provedba predugovornih mjera.

Razdoblje pohrane podataka

Prikupljeni podaci čuvat će se tijekom trajanja aktivnosti koje se tiču zapošljavanja, a najdulje dvije godine.

4. Potreba za podacima

Ako kandidat odbije dostaviti podatke potrebne za zapošljavanje, Voditelj obrade podataka neće moći procijeniti njegovu/njezinu prijavu.

5. Kategorije primatelja osobnih podataka

Osobne podatke obrađivat će osoblje Voditelja obrade podataka zaduženo za zapošljavanje osoblja i, ako je potrebno, stručnjaci ili vanjske tvrtke kojima je Voditelj obrade dodijelio ovaj zadatak.

6. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

7. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).