Privacy Policy – OpćI informacijski upit

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Kako bismo odgovorili na vaš upit, možemo obraditi sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, informacije koje se odnose na specifične potrebe navedene u upitu, podatke koji se odnose na članove obitelji ili druge suputnike.

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će Industrial Project d.o.o. u namjenu i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Odgovaranje na upite korisnika: kako bi se pružile informacije o uslugama Voditelja obrade podataka i turističkim objektima korisnicima koji iste zatraže.

Pravna osnova

Legitimni interes Voditelja obrade podataka je da odgovori na zahtjeve korisnika.

Razdoblje pohrane podataka

U razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje upita korisnika.

4. Odbijanje otkrivanja podataka

Ako korisnik odbije dati svoje podatke, Voditelj obrade podataka neće moći obraditi zaprimljenu prijavu.

5. Kategorije primatelja osobnih podataka

Za ispunjenje gore navedenih namjena, Industrial Project d.o.o. može priopćiti prikupljene podatke sljedećim kategorijama subjekata: pružateljima IT usluga, kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku; subjektima koji obavljaju djelatnosti korisničkog servisa, vanjskim konzultantima. Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

6. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Navedeni prijenos izvršit će se isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između Industrial Project d.o.o. i tvrtki koja primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (članak 46. stavak II. točke C i D GDPR-a).

7. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).