Privacy Policy – Online obrazac za zahtjev za ponudu

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Područje primjene politike privatnosti

Ova izjava o politici dopunjuje postupak obrade osobnih podataka Voditelja obrade podataka koji je objavljen na web stranici istog, s ciljem pojašnjenja kako će se podaci uneseni u ovom obrascu posebno obrađivati. Ipak, pozivamo vas da pročitate i kompletnu politiku privatnosti.

3. Kategorije osobnih podataka

Pri izradi ponude mogu se obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, informacije o specifičnim osobnim potrebama ili zahtjevima navedenima u upitu.

4. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Voditelj obrade podataka obrađivat će osobne podatke u svrhe i pod uvjetima navedenima u nastavku.

Namjene

Prodaja proizvoda i usluga: za izradu ponuda.

Pravna osnova

Provedba predugovornih mjera.

Razdoblje pohrane podataka

U trajanju vremena potrebnog za pripremu ponude i na idućih 5 godina.

5. Odbijanje otkrivanja podataka

Ako korisnik odbije dostaviti tražene podatke u obrascu, Voditelj obrade podataka neće moći obraditi zaprimljenu prijavu.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja gore navedenih svrha, Voditelj obrade podataka može prikupljene podatke priopćiti sljedećim kategorijama subjekata: pružateljima IT usluga (npr. internet usluge i računalstvo u oblaku); subjektima koji obavljaju djelatnost korisničkog servisa. Prema potrebi, primatelji podataka imenovani su kao voditelji obrade podataka u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

7. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

8. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).