Privacy Policy – Poklon kartica

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Obrađivat ćemo sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, adresu, adresu e-pošte, financijske podatke (kao što su broj kreditne/debitne kartice ili drugi podaci povezani s plaćanjem), podatke koji se odnose na primatelje poklon kartica.

3. Podrijetlo osobnih podataka I obveze osobe koja kupuje poklon karticu

Za upravljanje poklon karticom, Voditelj obrade podataka koristi podatke sadržane u narudžbi, koji također sadrže osobne podatke koji se odnose na primatelja poklon kartice. Kupac poklon kartice koji daje osobne podatke primatelja poklon kartice dužan je postarati se da se to čini uz suglasnost dotične osobe i da toj dotičnoj osobi predoči ovu politiku.

4. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će Industrial Project d.o.o. u namjenu i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Prodaja proizvoda i usluga: za sklapanje i provedbu ugovora o prodaji proizvoda i usluga koje nudi Voditelj obrade podataka, uključujući upravljanje narudžbenicama, isporuku proizvoda, obavještavanje o svim okolnostima vezanim uz narudžbu i upravljanje plaćanjima.

Pravna osnova

Provedba ugovora.

Razdoblje pohrane podataka

Vrijeme koje je potrebno za obradu zahtjeva i još 10 godina.

5. Odbijanje otkrivanja podataka

Ako korisnik odbije dostaviti tražene podatke u obrascu, Voditelj obrade podataka neće moći obraditi zaprimljenu prijavu.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja gore navedenih namjera, Industrial Project d.o.o. može otkriti prikupljene podatke sljedećim kategorijama subjekata: pružatelji IT usluga, kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku; subjekti koji provode logistiku i aktivnosti isporuke proizvoda; subjekti koji provode aktivnosti korisničkog servisa; subjekti koji pružaju bankarske, financijske, osiguravajuće i usluge kreditnog povrata; subjekti koji provode aktivnosti kontrole plaćanja protiv prijevare. Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

7. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

8. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).