Privacy Policy – Online prijava

Politika privatnosti o obradi podataka – Online prijava

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

2. Kategorije osobnih podataka

Voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka, uz ono što je već priopćeno u prethodnim politikama: ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, podatke iz putovnice ili drugih identifikacijskih dokumenata, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, registarske tablice vozila.

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će Industrial Project d.o.o. u namjenu i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Prijem: za obavljanje aktivnosti povezanih s prijavom. Ispunjenje zakonskih obveza: za ispunjenje zakonskih obveza, uključujući dostavu podataka o korisnicima Policijskom stožeru.

Pravna osnova

Provedba ugovora. Ispunjenje zakonskih obveza.

Razdoblje pohrane podataka

U trajanju vremena koje je potrebno za obradu zahtjeva. Za razdoblje koje je definirano u relevantnom zakonodavstvu.

4. Nužnost obrade podataka

Za provedbu ugovora potrebno je priopćiti osobne podatke tvrtki Industrial Project d.o.o. u svrhe navedene u točki A (Prijem). Bez njih, Voditelj obrade podataka ne bi mogao obrađivati odgovarajuće zahtjeve korisnika.
Obrada osobnih podataka u svrhe navedene u točki B (Ispunjenje regulatornih obveza) nužna je kako bi tvrtka Industrial Project d.o.o.ispunila obveze koje nalažu važeći propisi; stoga se korisnik ne može usprotiviti obradi osobnih podataka, jer će mu u suprotnom biti onemogućeno korištenje turističkih usluga Voditelja obrade podataka.

5. Metode obrade podataka

Industrial Project d.o.o. je donijela posebne sigurnosne mjere za sprječavanje gubitka osobnih podataka, nezakonitog ili nepravilnog korištenja istih i neovlaštenog pristupa njima.

6. Kategorije primatelja osobnih podataka

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

7. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje tvrtka Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo mogu se prenijeti tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) radi ostvarivanja gore navedenih svrha. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

8. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).