Privacy Policy – Aktivnosti profiliranja

Politika privatnosti o obradi podataka

1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja ima sjedište u Ponzano Venetu (TV) na adresi Via Morganella Ovest 55 i koja se može kontaktirati za pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@biasuzzispa.com.
Kako bi svojim korisnicima ponudila širi i cjelovitiji asortiman turističkih usluga, tvrtka Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo sklopila je komercijalne ugovore s tvrtkom Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Zajednički voditelj obrade podataka“), koja se nalazi u Fažani (HR) u ulici Dragonja 115, s kojom dijeli osobne podatke za upravljanje „BiCard“ programom prikupljanja bodova. U obavljanju navedenih aktivnosti, tvrtke Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo i Industrial Project d.o.o. djeluju kao Zajednički voditelji obrade podataka (u sljedećoj politici privatnosti, kada se koristi pojam „Zajednički voditelji obrade podataka“, on će se odnositi na Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo i Industrial Project d.o.o.). U skladu s odredbama čl. 26. GDPR-a (Opća uredba o zaštiti podataka), tvrtke su sklopile sporazum kako bi regulirale svoje uloge i odgovornosti prema subjektima obrade podataka, čiji se izvadak može zatražiti od Biasuzzi S.p.A. – Divisione turismo na gore navedenim adresama.

2. Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Obrađivat ćemo sljedeće kategorije osobnih podataka: korisničke podatke, kontakt podatke, informacije o prethodnim kupnjama i korištenim uslugama.

3. Namjena obrade, pravna osnova I razdoblje čuvanja

Osobne podatke obradit će tvrtke Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo i Industrial Project d.o.o. za potrebe i pod uvjetima navedenim u nastavku.

Namjene

Prilagodba komercijalnih ponuda: obavljanje, također putem elektroničkih alata, analize ponašanja određenih korisnika i kupovnih navika, kako bi se poboljšale pružene usluge i nudile komercijalne ponude od stvarnog interesa za njih.

Pravna osnova

Pristanak subjekta obrade podataka.

Razdoblje pohrane podataka

Dvanaest mjeseci ili do opoziva suglasnosti.

4. Pristanak I mogućnost odbijanja

Obrada podataka temelji se na pristanku korisnika, koji ju može slobodno odobriti ili odbiti i eventualno opozvati u bilo kojem trenutku, takvo odbijanje ili opoziv imat će jednu jedinu posljedicu, neprimanje periodičnih biltena koji su personalizirani na osnovu kupovnih navika i sklonosti korisnika.

5. Metode obrade podataka

Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo je donijela posebne sigurnosne mjere za sprječavanje gubitka osobnih podataka, nezakonitog ili nepravilnog korištenja istih i neovlaštenog pristupa njima.

6. Automatizirano donošenje odluka

Voditelj obrade podataka priprema personalizirane obavijesti analizirajući, također i putem automatiziranih alata, proizvode i usluge koje traži subjekt obrade podataka kako bi identificirao i definirao njegov/njen ukus, sklonosti, navike, potrebe i izbore tijekom kupnje.

7. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja gore navedenih namjena Voditelj obrade podataka može prikupljene podatke priopćiti kategorijama subjekata navedenim u nastavku: pružateljima IT usluga, kao što su internetske usluge i računalstvo u oblaku; subjektima koji obavljaju djelatnost korisničke službe; stručnim uredima i drugim subjektima koji pružaju usluge pomoći, savjetovanja i komunikacije kao i vanjskim suradnicima. Prema potrebi, primatelji podataka bit će imenovani kao voditelji obrade podataka, u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

8. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Navedeni prijenos izvršit će se isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između Biasuzzi S.p.A. – Divisione Turismo i tvrtki koja primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (članak 46. stavak II. točke C i D GDPR-a).

9. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi nakon opoziva suglasnosti (čl. 21. GDPR-a).
Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@biasuzzispa.com. Umjesto ovoga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti.
Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (www.garanteprivacy.it) u skladu s člankom 77. GDPR-a i za potrebe istoga.