Cijene i dostupnost

Prije odabira datuma, provjerite odredbe i uvjete rezervacije koji se odnose na minimalni boravak za 2024. godinu.
PeriodMin number of nights
VILLA BEACH and MOBILE HOME BRIONI BEACH0d 24/04 do 14/06/20245 noćenja
od 15/06 do 09/09/20247 noćenja*
od 09/09 do 14/10/20245 noćenja
B&B SOBE, MOBILNE KUćE and HOLIDAY HOMESod 24/04 od 18/05/20242 noći
od 18/05 do 15/06/20243 noći
od 15/06 do 13/07/20245 noći
od 13/07 do 31/08/20247 noći*
od 31/08 do 14/09/20245 noći
od 14/09 do 14/10/20242 noći
*od subote do subote ili od nedjelje do nedjelje.

Parcele imaju različit minimalni boravak od gore navedenog

Odlasci na parcelama su do 12 sati a u smještajnim jedinicam i mobilhome-ima do 10 sati.

U slučaju različitih potreba, kontaktirajte nas ispunjavanjem obrasca u nastavku.

Privacy Policy – Online obrazac za zahtjev za ponudu

Politika privatnosti o obradi podataka

  1. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je tvrtka Industrial Project d.o.o. (u daljnjem tekstu „Voditelj obrade podataka“), koja se odnose na zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: privacy@bivillage.com.

  1. Područje primjene politike privatnosti

Ova izjava o politici dopunjuje postupak obrade osobnih podataka Voditelja obrade podataka koji je objavljen na web stranici istog, s ciljem pojašnjenja kako će se podaci uneseni u ovom obrascu posebno obrađivati. Ipak, pozivamo vas da pročitate i kompletnu politiku privatnosti.

  1. Kategorije osobnih podataka

Pri izradi ponude mogu se obrađivati sljedeće kategorije osobnih podataka: ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, informacije o specifičnim osobnim potrebama ili zahtjevima navedenima u upitu.

  1. Namjena obrade, pravna osnova i razdoblje čuvanja

Voditelj obrade podataka obrađivat će osobne podatke u svrhe i pod uvjetima navedenima u nastavku.

Namjene

Prodaja proizvoda i usluga: za izradu ponuda.

Pravna osnova

Provedba predugovornih mjera.

Razdoblje pohrane podataka

U trajanju vremena potrebnog za pripremu ponude i na idućih 5 godina.

  1. Odbijanje otkrivanja podataka

Ako korisnik odbije dostaviti tražene podatke u obrascu, Voditelj obrade podataka neće moći obraditi zaprimljenu prijavu.

  1. Kategorije primatelja osobnih podataka

U svrhu ispunjavanja gore navedenih svrha, Voditelj obrade podataka može prikupljene podatke priopćiti sljedećim kategorijama subjekata: pružateljima IT usluga (npr. internet usluge i računalstvo u oblaku); subjektima koji obavljaju djelatnost korisničkog servisa. Prema potrebi, primatelji podataka imenovani su kao voditelji obrade podataka u skladu s odredbama članka 28. GDPR-a.

  1. Prijenos podataka trećim zemljama

Osobni podaci koje obrađuje Voditelj obrade podataka mogu se prenositi drugim tvrtkama sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) isključivo u gore navedene svrhe. Ovaj će se prijenos izvršiti isključivo nakon potpisivanja standardnih ugovornih klauzula (S.C.C.) između tvrtke Industrial Project d.o.o. i tvrtki koje primaju podatke, ove klauzule je donijela Komisija Europske unije (u skladu s člankom 46. stavkom II. točkama C i D GDPR-a).

  1. Prava subjekata obrade podataka

U odnosu na dostavljene osobne podatke, subjekti obrade podataka imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti: potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih i, ako da, mogu dobiti pristup podacima i njihovu kopiju (čl. 15. GDPR-a); ispravljanje bilo kakvih netočnih osobnih podataka ili integraciju nepotpunih podataka (čl. 16. GDPR-a); u slučajevima posebno predviđenim zakonodavstvom, poništavanje podataka (čl. 17. GDPR-a), ograničenje njihove obrade (čl. 18. GDPR-a) i protivljenje njihovoj obradi (čl. 21. GDPR-a). Kako bi ostvarili ta prava, subjekti obrade podataka mogu svoje zahtjeve slati e-poštom Voditelju obrade podataka na adresu: privacy@bivillage.com. Umjesto toga, subjekti obrade podataka mogu koristiti poštanske adrese navedene u točki 1. ove politike privatnosti. Ako subjekti obrade podataka smatraju da su im povrijeđena prava koja ostvaruju na osnovu zakonodavstva o zaštiti podataka, mogu podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (www.azop.hr).