Obavijest o pravilima zaštite privatnosti za goste
BI VILLAGE

Poštovani,
Ova se obavijest pruža u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu „GDPR“) i na temelju njega, koji se odnosi na zaštitu fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka.

Svrha i pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka koji se smatraju obveznima / neophodnima

Vaši će se osobni podaci obrađivati u sljedeće svrhe, koje su u skladu s pojmom legitimnog interesa:

 • Ispuniti vašu potrebu za uslugom smještaja i dodatnim uslugama ili odgovorili, prije i nakon izvršenja sporazuma, na vaše posebne zahtjeve, kao i za upravljanje bilo kakvim sudskim sporovima;
 • Poštivati pravne obveze administrativne, računovodstvene, građanskopravne i fiskalne prirode, propise, odredbe unutar i/ili izvan Europske zajednice koje zahtijevaju od nas da za potrebe javne sigurnosti obavijestimo policijska tijela o osobnim podacima gostiju na način koji nalaže zakon;
 • Očuvati imovinu poduzeća (u pogledu krađe, pljačke, oštećenja, vandalizma, sprječavanja požara itd.) i zaštiti sigurnost gostiju uporabom sustava video nadzora na određenim dijelovima naselja, odgovarajuće označenim posebnim oznakama. Uvijek s ciljem jamčenja maksimalne sigurnosti pri pristupu i vozila i posjetitelja:
 • Omogućiti pristup vozilima putem kontrolnog sustava nacionalnog registra stanovništva (ANPR) čitanjem registarskih oznaka vozila. Zabilježeni podaci (vrijeme pristupa, prisutnost ili odsutnost vozila unutar objekta) koristit će se isključivo u organizacijske i sigurnosne svrhe;
 • Omogućiti posjetiteljima ulazak u objekt pomoću RFId tehnologije (narukvica) putem koje se mogu aktivirati trokraki ulazni mehanizmi. Zabilježeni podaci (vrijeme pristupa, prisutnost ili odsutnost gosta unutar objekta) koristit će se isključivo u organizacijske i sigurnosne svrhe;

Razdoblje čuvanja podataka

Vaši osobni podaci će se čuvati:

 • U administrativne i računovodstvene svrhe, čak i nakon raskida sporazuma, radi ispunjenja svih obveza povezanih s njim ili koje proizlaze u razdoblju koje je propisano važećim zakonima na snazi u to vrijeme i u skladu sa zastarom prava koja proizlaze iz samog sporazuma.
 • U svrhu nadzora pristupa (RFID, provjera registarskih tablica), podaci će se čuvati cijelu godinu nakon vašeg odlaska iz objekta.
 • U svrhu zaštite osoba, imovine i imovine poduzeća putem sustava video nadzora tijekom 24 sata, osim za praznike ili druge slučajeve zatvaranja objekta, a u svakom slučaju ne više od tjedan dana

Osobine pružanja osobnih podataka i posljedice u slučaju odbijanja

Pružanje podataka obvezno je za sve zakonske i ugovorne obveze, kao i iz sigurnosnih razloga unutar naselja; stoga, svako odbijanje pružanja spomenutih podataka u cijelosti ili djelomično može rezultirati nemogućnošću poduzeća da izvrši sporazum ili ispravno ispuni sve povezane obveze.

Kategorije primatelja

Isključivo u gore navedene svrhe, prikupljene i obrađene podatke može obrađivati interno ovlašteno osoblje, kao i prenijeti sljedećim vanjskim stranama:

 • Javna uprava i / ili javna tijela čija je komunikacija prema zakonu potrebna zbog vašeg boravka (npr. policija, inspekcijska tijela, zdravstvene organizacije itd.)
 • Kreditne ustanove;
 • Osiguravajuća društva;
 • pravnici i pravni savjetnici;
 • Agencija za animaciju koja će pratiti rekreacijske aktivnosti kojima ćete se dobrovoljno pridružiti;
 • Poduzeća zadužena za ugostiteljstvo;
 • Komercijalni upravitelji;
 • Softverske kuće koje pružaju sustave upravljanja temeljene na oblaku;
 • Poduzeća grupe Biasuzzi koja posluju i u inozemstvu.

Potonji će biti imenovani za obrađivače podataka sporazumom ili drugim pravnim aktom u slučaju da obrađuju podatke u ime našeg poduzeća.

Prijenos podataka u treću zemlju i / ili međunarodnu organizaciju

Vaši osobni podaci bit će podložni prijenosu u treće zemlje unutar Europske unije.

Prava subjekata koji su predmet obrade podataka

Imate pravo (vidi članke 15-22 GDPR-a) zatražiti od našeg poduzeća pristup vašim osobnim podacima i ispraviti ih ako su netočni, izbrisati ih ili ograničiti njihovu obradu ukoliko se ispunjavaju uvjeti ili odbiti njihovu obradu za legitimne interese koje provodi naše poduzeće, kao i ostvariti prenosivost podataka koje ste dali samo ako su podložni automatiziranoj obradi na temelju vašeg pristanka ili na temelju sporazuma.
Također imate pravo na povlačenje privole za potrebe obrade koje to zahtijevaju, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade izvršene do trenutka povlačenja.
Također imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu „Garante“ (tijelo za zaštitu osobnih podataka).

Subjekti obrade podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je Industrial Project d.o.o.